Manuellterapi

– Du kan gå direkte til manuellterapeut. Legehenvisning er IKKE nødvendig.

– Manuellterapeuten kan undersøke og behandle. Dersom det er nødvendig kan manuellterapeuten henvise til sykehus for vurdering eller operasjon, røntgen/MR eller fysioterapeut.

– Manuellterapeuten kan sykemelde.

Manuellterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettsystemet. Forskning og klinisk erfaring viser at manuellterapi er spesielt effektivt ved behandling av f. eks.:

Undersøkelse
Manuellterapeuten gjennomfører en grundig undersøkelse for å kunne stille en diagnose. Vanligvis tar en undersøkelse mellom 30-60 minutter. Manuellterapeuten gir deg informasjon om tilstanden. Hvis det er nødvendig henviser manuellterapeuten til spesialist eller røntgen/MR.

Behandling
Manuellterapeuter utformer et individuelt og konkret behandlingsopplegg med manuelle behandlingsmetoder (manipulasjon, mobilisering, traksjon, avspenning osv.), råd og informasjon, samt målrettet opptrening som tar sikte på å trene opp pasientenes reduserte funksjonsevne. Manuellterapeuter behandler også pasienter som trenger rehabilitering etter skade, for eksempel idrettsskader og operasjoner. Manuellterapeuter følger nasjonale og internasjonale retningslinjer i undersøkelse og behandling.

Instituttet tilbyr egen ultralyddiagnostikk. Ultralyddiagnose på sener, ledd, og nerver og blodårer, har bredt om seg de senere år. Kvaliteten på apparater er svært god i dag, og sikrer en rask og presis diagnose. Ultralyd er også nyttig for å se nålen inne i kroppen ved akupunktur eller ved injeksjoner. Man sikrer da at man presist treffer den strukturen man ønsker. De senere årene har flere i Norge begynt med dette, fordi utstyret har blitt bedre og rimeligere, samt at opplæring har blitt mer tilgjengelig. Ultralydundersøkelse på muskler og ledd utføres ved enkelte røntgenavdelinger på sykehus, på revmatologiske avdelinger, samt i enkelte private klinikker ved manuellterapeuter, fysioterapeuter eller leger. Det er enda alt for få som tilbyr denne diagnostikken i Norge, men situasjonen er i endring.

Ultralyddiagnostikk

Ultralyd brukes for mer presist å diagnostisere skader i sener/muskulatur, mindre bruddskader, sirkulasjonsforstyrrelser, inflammasjoner (betennelser i sener i ledd), båndskader, forkalkninger nær ledd og senefester med mer. Ultralyd er i dag like presist som som MR på bløtvevsdiagnostikk av skulder , kne og achilles, mens i andre tilfeller ser man mer/andre ting ved MR, CT eller røntgen. Ultralyd kan ikke se gjennom ben, og kan derfor ikke brukes for å se etter skiveprolaps eller korsbåndsskader. Bånd utenfor leddene, i kne eller ankel, er derimot fint å undersøke med ultralyd. Et nytt spennende område er også diagnostikk og behandling av karpaltunellsyndrom (tranghet for en nerve ned i hånden) med ultralyd. Ultralyd er den eneste billeddiagnostikken som kan betrakte vevet i levende live under bevegelse. Dette kan av og til avsløre tilstander som ellers ville vært vanskelig å finne. Ultralyddiagnostikk på muskelskjelett og revmatiske sykdommer er også i sterk vekst, og er en meget viktig metode for denne sykdomsgruppen. Man kan her finne betennelser i ledd på et svært tidlig stadium slik at rett medisin kan gis før betennelsen skader leddene. Ultralydundersøkelsen er helt smertefri, og uten kjente bivirkninger.

Bjørnaas driver sammen med en kollega opplæringskurser i ultralyd rundt om i Norge gjennom Ultralyd Trøndelag. Se www.ultralydtrondelag.no