Meldal Manuellterapi og Akupunkturklinikk

Manuellterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettsystemet.

Manuellterapi er utredning, undersøkelse, rådgivning, manuelle behandlingsformer og trening som gjenoppretter kroppens funksjoner og holder den frisk og funksjonell.

Manuellterapi er en universitetsutdanning på masternivå. Det tar sju år å bli manuellterapeut:
– Tre år utdanning i fysioterapi
– To år turnustjeneste og praksis
– To år masterutdanning på universitet.

Undervisningen går både bredere og mer spesifikt inn i diagnostikk og behandling, og omfatter manipulasjonsgrep på rygg og ekstremiteter (bilde over), trening og testing, samt forebyggende tiltak.

Klinikken tilbyr undersøkelse og behandling av alle slags muskel,  nerve, skjelettplager.

Manuellterapeuter tilbyr i dag Norges lengste utdanning i undersøkelse og behandling av muskelskjelettplager. Du kan i dag gå direkte til manuellterapeut uten henvisning fra lege, du får de samme trygderefusjonene.

Manuellterapeuter kan etter grundig utredning velge den behandlingsform som best passer din plage, eller henvise deg videre til sykehusspesialist som ortoped, revmatolog mm, dersom det er indikasjoner for det. Vi kan også henvise til MR, CT eller røntgen, samt sykemelde for opptil tre måneder. Gå direkte til manuellterapeut for rask diagnose og behandling! Mange manuellterapeuter kan også nå utføre forskjellige typer injeksjonsterapi i samråd med din lege. Injeksjonsutdanning for manuellterapeuter ved Universitetet i Bergen kom i gang i slutten av 2012.  Kurset er omfattende og gir 5 studiepoeng ved Uib etter en ukes kurs og bestått eksamen.  Det meste av  injeksjonene foregår med ultralydveiledet metode, og omfatter injeksjon av kortison , hyaluron (“leddsmøremiddel”) eller diagnostisk ultralydveiledet bedøvelse m xylokain for å sikre diagnosen bedre.  Injeksjonsbehandling forutsetter samarbeide med pasientens lege, og bør være et ledd i annen behandling og opptrening.

Klinisk Ortopedisk Fysioterapi
Spesialist i Klinisk Ortopedisk Fysioterapi er en annen videreutdanning innen fysioterapien, der man også går dypt inn i videregående diagnostikk og behandling av muskelskjelettplager. Det er vanlig å kurse 2-3 år før man avlegger eksamen som spesialist i Klinisk Ortopedisk Fysioterapi, og omfang teori/praksis er på omtrent 1000 timer.

Videreutdanningen overlapper en god del med manuellterapi. Begge kan benytte såkalte manipulasjonsgrep i behandlingen. Ellers er nøye dosert trening, samt McKenzie’s diagnostikk og behandling, en viktig del. Under utdanningen undervises leger og fysioterapeuter sammen , og har også et tre dager kurs i injeksjoner i lag.  Dette fremmer tverrfaglig samarbeid.

Akupunktur
Dette er en behandlingsform som brukes mye både for migrene, hodepine, muskelskjelettplager, og for mange andre lidelser.

Eksempelvis har også norsk forskning vist effekt på hjerneslag, tilbakevendende blærekatarr, samt hetetokter hos kvinner. Fra 2008 fikk vi i Norge godkjent 3,5 årig utdanning i akupunktur ved Norsk Akupunkturskole, som Bachelorgrad. I Norge har vi foreningen Norsk Akupunkturforening- NAFO.  Medlemmene tilfredstiller de lengste kravene til utdanning i Norge, akupunkturfaglig og medisinskfaglig.

Man skal merke seg at nåling av triggerpunkter og kurser i medisinsk akupunktur er et annet system, med kurser fra noen få dager til noen måneder. Dette kan også være effektivt i mange tilfeller av muskelskjelettplager, men må ikke forveksles med akupunktur.
For mer informasjon se: www.akupunktur.no

Ultralyddiagnostikk
Instituttet tilbyr egen ultralyddiagnostikk. Ultralyd har i mange år vært brukt i muskelskjelettdiagnostikk, men vi har i Norge ligget noe etter andre land i Europa og USA.
De senere år har flere i Norge begynt med dette , fordi utstyret har blitt bedre og rimeligere, samt at opplæring har blitt mer tilgjengelig.  Ultralydundersøkelse utføres  ved røntgenavdelinger på sykehus, på revmatologiske avdelinger, samt i private klinikker ved manuellterapeuter, fysioterapeuter eller leger.

Ultralyd brukes for å diagnostisere skader i sener og muskulatur,  ved bruddskader, sirkulasjonsforstyrrelser/trange årer, betennelser i sener og ledd, leddbåndsskader, forkalkninger nær ledd og senefester, samt hevelser i ledd for å nevne noe. Vi bruker også ultralyd til å styre injeksjoner av kortison eller lokalbedøvelse i samarbeid med lege, eller ved delegert ansvar fra lege.  Ultralydstyrt nåling brukes også for å vaske ut forkalkninger i f.eks. sener i skulder. Man ser med ultralyd samtidig med at nålen føres inn, og dette sikrer presist treff.  Ved akupunktur kan også ultralydstyrt nåling være av stor nytte.  Ellers er ultralyddiagnostikk på muskelskjelett og revmatiske sykdommer i sterk vekst i verden i dag, og en meget spennende teknologi som lover mye for fremtiden.

Jørn Bjørnaas og kollega Frode Garmannvik har undervist og laget kurs i ultralyddiagnostikk gjennom deres firma Ultralyd Trøndelag siden 2009.  Undervisningen har siden 2011 vært organisert gjennom Manuellterapeutenes Servicekontor, som arrangerer tre 2-dagers kurs pr år i Oslo, med avsluttende eksamen.  Målgruppen er fysioterapeuter, leger og manuellterapeuter, samt andre godkjente helsepersonellgrupper med bruk for ultralyd.  Ultralyd Trøndelag lager også kurs for andre etter nærmere avtale.

For mer informasjon om ultralyddiagnostikk, se;
http://www.tidsskriftet.no/index.php?seks_id=1674757
http://www.smirg.org/edu/musculoskeletal_ultrasound
_technical_guidelines.php

http://www.med.umich.edu/rad/muscskel/mskus/

Jørn Bjørnaas

Manuellterapeut og akupunktør